VÅRE TJENESTER

  • Bistand i søknadsprosessen
  • Finne tilskudd som passer til ditt prosjekt

Tilskudd vi tilbyr hjelp med

Nedenfor finner du de viktigste tilskuddsordningene vi jobber med. Klikk på det enkelte tilskuddet for å få mer informasjon.

Forretningsplan til ditt prosjekt

En gjennomtenkt og spisset forretningsplan er avgjørende for en ryddig og effektiv fremdrift i utviklingsarbeidet. Vi bistår med å formidle ideene til en kommuniserbar forretningsplan.

Tilskuddsmidler Prosjekt AS har enkle modeller som tar for seg alle viktige områder i forbindelse med utvikling av nye ideer. Vi hjelper til med å strukturere ideene i en enkel, konkret og effektiv modell. 

Modellen retter fokus mot dine kunders verdioppnåelse av din forretningside.

I tillegg struktureres blant annet følgende:

  • Nytte for din bedrift – økonomi/effektivitet/markedsmuligheter
  • Potensielle inntekter og kostnader
  • Distribusjon av produktet/tjenesten til markedet
  • Nødvendige ressurser for utvikling av ideen
  • Partnere, aktiviteter og relasjoner

Vi samarbeider med konsulentselskapet Astrea AS for strukturering av større utviklingsprosjekter. I tillegg til strategi- og forretningsutvikling tilbyr Astrea også midlertidig ledelse, samt styre- og lederrekruttering.