Hjelper deg å søke kapital til innovasjon- og utviklingsprosjekter. 

 

Offentlige tilskuddsmidler kan gi deg økt innovasjonsevne og bedre resultater. 

Vi;

  • Avdekker om det er muligheter for offentlig finansiell støtte til deres prosjekt
  • Kjenner de avgjørende suksessfaktorene for å maksimere tilførte tilskuddsmidler
  • Påser at fallgruvene unngås
  • Minimerer tidsforbruk i søknadsprosessen
  • Forenkler veien til prosjektfinansiering og sikrer maksimal støttegrad


Vårt konsept er bransjeuavhengig og vi jobber primært i SMB-markedet. Vi garanterer resultater før kostnad (no cure no pay)

No cure no pay

FORRETNINGSPLAN

SØKE MIDLER

Kapital til dine prosjekter

Vil ditt prosjektet ha muligheter for offentlig støtte? Vi hjelper deg å avklare om det er muligheter for å motta økonomiske midler til ditt utviklingsprosjekt.

Vi kjenner til kriteriene for å få innvilget støtte, bistår med å utforme søknad og følger opp inntil søknaden er godkjent.

Det påløper ingen kostnader før søknad blir innvilget.

Kontakt oss for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering.  

No cure no pay .