OM TILSKUDDSMIDLER

Om Tilskuddsmidler

Tilskuddsmidler er et lite konsulentselskap som bistår kunder med å søke offentlige tilskuddsmidler. Vi jobber i hovedsak etter «no cure no pay» prinsippet. Det vil si at vi kan bidra med å redusere kundens kapitalrisiko i prosjektet. Med lav avtalt suksessprovisjon har vi mål om å være en attraktiv leverandør innen vårt virksomhetsfelt.

 

Kostnadsfritt avklarer vi om kundens prosjekt tilfredsstiller ulike krav og dermed gir grunnlag for utbetaling av tilskuddsmidler. Forskningsrådet tilbyr SkatteFUNN – midler som enhver bedrift har krav på under forutsetning av at kapital skal benyttes til spesifikke prosjekter med gitte krav.

Innovasjon Norge tilbyr ulike tilskuddsmidler for etablerte bedrifter som utvikler nye produkter, tjenester, og prosesser, samt nye markedsmuligheter.

Grunder kan få økonomisk støtte til å teste ut sin ide i markedet, avklare potensiale for ideen samt kapital for kommersialisering av ideen.

 

I tillegg kan det søkes tilskuddsmidler for organisasjonsutvikling og kompetanseheving.

Tilskuddsmidler kan hjelpe med å finne frem til tilskudd og ulike ordninger som passer til nettopp ditt prosjekt.

Vi avtaler et uforpliktende møte – hvis enighet om muligheter for å søke midler så inngår vi et samarbeid hvor; «ingen resultat = ingen kostnad».

Vi starter arbeid med søknad. Gjør alt klart for innsending. Lykkes vi med å få innvilget søknad(er) får vi en avtalt cut av deres tilførte tilskuddsmidler.

Kontaktinformasjon

Epost: klikk her

Telefon: 93 25 33 31

Adresse: Kokstadflaten 35, 5257 Bergen