NO CURE NO PAY

No cure no pay.

Det avklares om prosjekt har grunnlag for å bli innvilget tilskuddsmidler.

Hvis JA, avtales oppstart av søkeprosessen. Det påløper ingen kostnader i denne fasen. Først etter at søknad er innvilget og det foreligger akseptbrev fra tilskuddsgiver vil det påløpe avtalt del 1 av provisjon.

Avtalt del 2 av provisjon vil påløpe først når midler utbetales fra tilskuddsgiver.  

Det betyr at det ikke påløper noen form for risiko forbundet med å benytte Tilskuddsmidler. Dette gir god likviditet i prosjektets oppstart

Prismodell 

  • Avdekke muligheter og potensiale – Ingen kostnad
  • Skrive søknad – Ingen kostnad
  • Søknad blir godkjent – A-konto provisjon del 1 utbetales
  • Tilskudd utbetales fra tilskuddsgiver – Provisjon del 2 utbetales     

Ingen resultat = ingen kostnad