FORRETNINGSPLAN

Forretningsplan

En gjennomtenkt og spisset forretningsplan er avgjørende for en ryddig og effektiv fremdrift i utviklingsarbeidet. Ved behov bistår vi med å formidle ideene til en kommuniserbar forretningsplan.

Tilskuddsmidler har enkle modeller som tar for seg alle viktige områder i forbindelse med utvikling av nye ideer. Vi hjelper til med å strukturere ideene i en enkel, konkret og effektiv modell.

Det rettes fokus mot dine kunders verdioppnåelse av din forretningside

I tillegg struktureres blant annet følgende:

  • Nytte for din bedrift – økonomi/effektivitet/markedsmuligheter
  • Potensielle inntekter og kostnader
  • Distribusjon av produktet/tjenesten
  • Nødvendige ressurser for utvikling av ideen
  • Partnere, aktiviteter og relasjoner

Tilskuddsmidler samarbeider med konsulentselskapet Astrea AS for strukturering av større utviklingsprosjekter. I tillegg til strategi- og forretningsutvikling tilbyr Astrea også midlertidig ledelse, samt styre- og lederekruttering.