Havbruk

Havbruksnæringen i Norge utvikler verdensledende innovasjon, teknologi og forskning. Dette medfører at veksten i denne industrien skaper store verdier, samt utfordringer og nye muligheter. Vi bistår deg med å nå frem med dine innovasjons prosjekter innen oppdrettslaks.

Kontakt oss for å søke tilskuddsmidler

Industri

Norske industribedrifter er en av våre viktigste næringer for velferd og bærekraft. For videre posisjonering i markedet må norsk industri være både innovative og omstillingsdyktige. Innovasjon og kapitaltilgang er en forutsetning for videre utvikling.

Kontakt oss for å søke tilskuddsmidler

Vi skaffer tilskuddsmidler (kapital) til din bedrift

  • Innovasjon

  • Kapital til utviklingsprosjekt

  • Grønt skifte

Hjelper din bedrift å søke kapital til innovasjons- og utviklingsprosjekter

 

Offentlige tilskuddsmidler kan gi deg økt innovasjonsevne og bedre resultater. 

Vi;

  • Avdekker om det er muligheter for offentlig finansiell støtte til deres prosjekt
  • Kjenner de avgjørende suksessfaktorene for å maksimere tilførte tilskuddsmidler
  • Minimerer tidsforbruk i søknadsprosessen
  • Påser at fallgruvene unngås
  • Forenkler veien til prosjektfinansiering og sikrer maksimal støttegrad


Vårt konsept er bransjeuavhengig og vi jobber primært i SMB-markedet. Vi garanterer resultater før kostnad (no cure no pay)

No cure no pay

FORRETNINGSPLAN

SØKE MIDLER

Kapital til dine prosjekter

Vil ditt prosjektet ha muligheter for offentlig støtte? Vi hjelper deg å avklare om det er muligheter for å motta økonomiske midler til ditt utviklingsprosjekt.

Vi kjenner til kriteriene for å få innvilget støtte, bistår med å utforme søknad og følger opp inntil søknaden er godkjent.

Det påløper ingen kostnader før søknad blir innvilget.

Kontakt oss for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering.  

No cure no pay .